DOBROBĚH 28.4.2019

DOBROBĚH 28.4.2019

A jak dopadl Jarní Dobroběh?

V neděli nám ještě počasí přálo, nepršelo...a občas se i objevilo slunce. Jen všem účastníkům trochu ošlehával tváře nepříjemný vítr.
Na Vinice dorazilo a na start dětské či dospělácké trasy se postavilo na 177 běžců . Do dobroběhové charitativní pokladny se díky Vám všem dostalo téměř 20 500 Kč. Celá částka bude použita na uhrazení sportovních aktivit chlapce s Downovým syndromem a sportovních potřeb pro děti ze sociálně slabších rodin. Všem dárcům děkujeme!!!
Podle Vašich spokojených reakcí se akce vydařila a zvolená trasa se Vám líbila.

Velké díky patří všem ,kteří se zúčastnili a přispěli. A děkujeme i všem ,kteří se na organizaci Dobroběhu podíleli . Bez Vás všech by to nešlo !!!

Myslíme, že heslo" Poběžíš, pomůžeš ,vyhraješ " bylo znovu naplněno!!!
Těšíme se na viděnou na dalších akcích Dobroběhu!!!